Aktualności

11/10/20

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.03.2023

1.     Trwa czas Wielkiego Postu. Wielu podejmuje przeróżne postanowienia, wyrzeczenia i inne formy pokuty w ważnej intencji;

2.     Nabożeństwa „Drogi Krzyżowej” odbywają się w piątki po Mszy wieczornej, nabożeństwa „Gorzkich Żali” w niedziele o godz. 17:30. Za udział w Gorzkich Żalach można w Polsce uzyskać raz w tygodniu odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. „Godzinki o Męce Pańskiej” śpiewamy w niedziele Wielkiego Postu o godz. 7:30;

3.     Rekolekcje wielkopostne zaplanowane są od Niedzieli Palmowej do wtorku. Msze święte w poniedziałek i wtorek 3. i 4. kwietnia będą o godz. 10:00, 16:30 i 18:00;

4.     Krótkie piętnastominutowe adoracje Najświętszego Sakramentu są w czwartki po ostatniej Mszy wieczornej, o ile nie ma ważnych przeszkód;

5.     Adoracja pierwszosobotnia w tym tygodniu po Mszy św. wieczornej;

6.     Kwietniowe pierwszopiątkowe odwiedziny starszych i chorych z posługą sakramentalną będą w Wielką Środę 5 kwietnia od godz. 8:00;

7.     Obchody pierwszego piątku miesiąca obchodzone będą w piątek wielkanocny;

8.     Chemię gospodarczą do mycia i czyszczenia dla Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie prowadzonego przez zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek można składać do kosza z prawej strony. Jest to nasza przedświąteczna pomoc  organizowana przez Fundację Małych Stópek i trwa do przyszłej niedzieli 2. kwietnia;

9.     Buteleczki po wodzie świeconej z lat ubiegłych do ponownego wykorzystania można składać do pojemników w przedsionku kościoła. Wykażemy się przez to postawą ekologiczną i ekonomiczną;

10. Tradycyjne ofiary na kwiaty do dekoracji „Grobu Pańskiego” i kościoła na święta można składać do metalowych puszek przy wyjściu z kościoła przez cały Wielki Post;

11. Kiermasz palem i stroików świątecznych organizowany przez Radę Rodziców szkoły odbywa się dziś i za tydzień przy kościele (w sali dolnego kościoła);

12. Konkurs palem dla najmłodszych w Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz. 10:00 "Rodzinny konkurs na najwyższą i najpiękniejszą palmę wielkanocną";

 

INTENCJE  MSZALNE

niedziela -  26.03.23.   PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU.

7:30  –   „Godzinki  o  Męce  Pańskiej”;

8:00  – +Tadeusza Lipińskiego i Janusza Dąbrowskiego (25greg.);

10:00  – +Krystynę Rypkowską w rocz. śm. i wspom. im.;

12:00  –   za parafian;

17:30  –   nabożeństwo  „Gorzkich  Żali”;

18:00  – +Wiesława Stegienko w 17 rocz. śm. z Rodzic.; rodz. Noweckich;

 

poniedziałek -  27.03.23.  dzień powszedni.

17:30  – +Kazimierza Adacha po śm.;

18:00  – +Tadeusza Lipińskiego i Janusza Dąbrowskiego (26greg.);

18:30  – +Genowefę, Edwarda, Andrzeja i Zbigniewa Frąców;

 

wtorek -  28.03.23.  dzień powszedni.

17:30  – +Tadeusza Lipińskiego i Janusza Dąbrowskiego (27greg.);

18:00  – +Grzegorza Jaroszewskiego po śm.;

18:30  – +Włodzimierza Kakietka po śm.;

 

środa -  29.03.23.  dzień powszedni.

7:00  – +Tadeusza Lipińskiego i Janusza Dąbrowskiego (28greg.);

18:00  –   intencje Mszy św. zbiorowej do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ò

- o wstawiennictwo Matki Bożej z Guadalupe – Pani Brzemiennej i wyproszenie daru macierzyństwa i radości ojcostwa(IV);

- o Dary Ducha Św. i pomoc w zdaniu ważnych egzaminów dla Michała(IV);

- o pomoc w podjęciu terapii i uwolnienie od uzależnień dla Mikołaja(IV);

- o błog. Boże i potrzebne łaski oraz pomoc w rozwiązaniu poważnych problemów dla Kamila(IV);

- o opiekę Maryi Matki i łaskę zdrowia dla: Katarzyny, Laury, Filipa i Miłosza oraz opiekę Opatrzności Bożej dla c. rodz.(IV);

- o zdrowie i błog. Boże dla Alicji, Krzysztofa i Konrada(IV);

- o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Radosława i błog. Boże dla bliskich(IV);

- o błog. Boże i wszelkie łaski dla Ewy i Józefa, i bliskich(IV);

- o łaskę zdrowia i pełni sił za wstawiennictwem św. Jana Apostoła oraz opiekę Bożą dla c. rodz.(III);

- o błog. Boże i łaski oraz opiekę Matki Najśw. dla: Marii, Anny, Bronisławy i Eugenii z ok. ur.(III);

- o błog. Boże i potrzebne łaski oraz o prawidłowy i pomyślny przebieg leczenia i powrót do pełni sił i zdrowia dla Kazimierza(III);

- o ukojenie bólu serca dla rodziców po stracie dziecka(III);

-

 

+Annę Russ po śm.;

+Barbarę Sokołowską po śm.;

+Władysławę Cieplak po śm.;

+Dariusza Nawrockiego po śm.;

+Stefana Antolaka po śm.;

+Mariannę, Hipolita i Mieczysława Grochowskich, Adama Wijtyka(III);

+Józefa Siudema, Annę Kowieską, Sewerynę i Kazimierza z rodz.(III);

+Jadwigę Osuchowską w 2 rocz. śm.;

+

 

czwartek -  30.03.23.  dzień powszedni.

17:30  – +Henryka Modrzejewskiego po śm.;

18:00  – +Tadeusza Lipińskiego i Janusza Dąbrowskiego (29greg.);

18:30  – +Krystynę Szkop po śm.;

adoracja Najświętszego Sakramentu

 

piątek -  31.03.23.  dzień powszedni.

18:00  – +Tadeusza Lipińskiego i Janusza Dąbrowskiego (30greg.);

nabożeństwo  „Drogi  Krzyżowej”

 

sobota -  01.04.23.  dzień powszedni. Pierwsza sobota miesiąca.

17:30  – +Jadwigę Pałubę po śm.;

18:00  –   intencje Mszy św. zbiorowej  ò

- o doświadczenie umacniającej obecności zmartwychwstałego Chrystusa dla prześladowanych chrześcijan oraz ustanie prześladowań i opamiętanie dla oprawców (int. KŻR z Sadych Bud);

- o zaprzestanie stosowania i promowania aborcji (int. KŻR Rodziców);

- o miłość i wierność w małżeństwach oraz jedność i zrozumienie w rodzinach (int. KŻR z Międzyborowa);

- o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i błogosławione owocne rekolekcji w całej naszej wspólnocie parafialnej (int. KŻR z Bieganowa);

- o wstawiennictwo Maryi Matki i opiekę św. Anioła Stróża i św. Patrona oraz wzrost w łaskach u Boga i u ludzi dla Magdaleny w 8 rocz. ur. i opiekę Opatrzności Bożej dla bliskich;

-

 

+ Józefa, Wiesławę w 5 rocz. i Zbigniewa w 7 rocz. śm. Szulimów, Adama Kruka;

+

adoracja  pierwszosobotnia

 

niedziela -  02.04.23.   SZÓSTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU.

NIEDZIELA  PALMOWA  MĘKI  PAŃSKIEJ

7:30  –   „Godzinki  o  Męce  Pańskiej”;

8:00  – +Henryka w 30 rocz. śm., Stanisławę, Przemysława i Grzegorza Mireckich;

10:00  – +Grażynę w rocz. śm., Czesławę, Stefana i Michalinę Antolaków;

12:00  –   intencje Mszy św. zbiorowej  ò

- o doświadczenie umacniającej obecności zmartwychwstałego Chrystusa dla prześladowanych chrześcijan oraz ustanie prześladowań i opamiętanie dla oprawców (int. KŻR z Sadych Bud);

- o zaprzestanie stosowania i promowania aborcji (int. KŻR Rodziców);

- o miłość i wierność w małżeństwach oraz jedność i zrozumienie w rodzinach (int. KŻR z Międzyborowa);

- o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i błogosławione owocne rekolekcji w całej naszej wspólnocie parafialnej (int. KŻR z Bieganowa);

- o łaski sakramentalne od Chrystusa Najwyższego Kapłana, Dary Ducha Św. i opiekę Maryi Matki Kapłanów dla księży, którzy posługują i posługiwali w naszej wspólnocie parafialnej oraz pochodzących z naszej parafii a posługujących w innych wspólnotach;

- o opiekę Bożej Opatrzności i wstawiennictwo Maryi Królowej Polski i śśw. Patronów nad całą naszą ojczyzną w dniu śmierci św. Jana Pawła II;

- o ochronę naszych domów, dobytku i obejść przez Bożą Opatrzność, śśw. Patronów i śśw. Aniołów Stróżów przed gwałtownymi zmianami pogody i wszelkimi nawałnicami;

- o obronę nas i naszych bliskich od wpływów wszelkiego zła, zachowanie w zdrowiu, pomyślności, utwierdzenie w wierze i łasce uświęcającej, w poszanowaniu własnej godności i szacunku dla bliźnich;

- o poszanowanie przyrody i darów natury oraz cześć i wdzięczność Bogu Stwórcy za dzieło Stworzenia;

- o przyjęcie daru Bożego Miłosierdzia i pokój na całym świecie;

- o ustanie wojny i dar upragnionego pokoju na Ukrainie i w innych miejscach na świecie, zaprzestanie zbrodniczych działań, słuszne upokorzenie i nawrócenie Rosji;

- o miłość i wierność w małżeństwach oraz jedność i zrozumienie w rodzinach;

- o nieustanną opiekę nad dziećmi ich śśw. Patronów i śśw. Aniołów Stróżów;

- o oddanie przez rodziców swoich dzieci w opiekę Maryi Matki Pięknej Miłości i Wychowawczyni Dzieci i Młodzieży;

- o wstawiennictwo Maryi Matki i opiekę św. Anioła Stróża i św. Patrona oraz wzrost w łaskach u Boga i u ludzi dla Bartosza w 2 rocz. ur. i opiekę Opatrzności Bożej dla bliskich;

- o wstawiennictwo Maryi Matki i opiekę św. Anioła Stróża i św. Patrona oraz wzrost w łaskach u Boga i u ludzi dla Magdaleny w 8 rocz. ur. i opiekę Opatrzności Bożej dla bliskich;

- o błog. Boże, zdrowie, siły i wszelkie łaski dla Stanisława Kamińskiego w dniu ur. i c. rodz.;

- o opiekę Bożej Opatrzności nad domem i rodziną;

-

 

+bpa Alojzego Orszulika pierwszego bpa diecezji łowickiej;

+bpa Józefa Zawitkowskiego bpa pomocniczego naszej diecezji;

+ks. Kan. Czesława Suchtę pierwszego proboszcza naszej parafii;

+ks. Zbigniewa Cieślińskiego byłego proboszcza naszej parafii;

+ks. Grzegorza Kuberę byłego wikariusza naszej parafii;

+ks. Zdzisława Madzio byłego wikariusza naszej parafii;

+o pokój wieczny w królestwie niebieskim dla wszystkich zmarłych naszych parafian i współdiecezjan;

+o dar Bożego Miłosierdzia i życia wiecznego dla zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach;

+Daniela Kazimierczaka;

+Sebastiana Łukowskiego;

+Józefa Dziwusza w rocz. śm.;

+Tomasza Barańskiego w 3 rocz. śm.;

+Halinę i Józefa Haber;

+Anicetę i Lucjana Nyców;

+Zygmunta, Teodora, Jadwigę i Waldemara Szkopów;

+Mieczysława, Marię i Andrzeja Sztybórów;

+Henryka w 30 rocz. śm., Stanisławę, Grzegorza, Pawła, Bożenę, Zbigniewa i Zdzisława Mireckich;

+Kazimierę i Józefa Zemlików, Leokadię, Edwarda, Zofię i Jana Pindorów, Walerię i Władysława Perków;

+Dariusza Szczygielskiego w 7 rocz. śm., Lucynę w 8 rocz. śm. i Mieczysława Szkopów, Bronisławę i Tomasza Kowalskich;

+Kazimierę i Teodora Kopaszewskich w rocz. śm., Janusza Wiśniewskiego w rocz. śm.;

+Mariannę e rocz. śm. i Mariana Oleksów, Janusza Rosińskiego;

+Grzegorza w 25 rocz. śm., Mariusza, Józefa, Mariannę, Dominika, Jana i Krzysztofa Zająców, Mariannę, Kazimierza i Adama Laskowskich;

+ Józefa, Wiesławę w 5 rocz. i Zbigniewa w 7 rocz. śm. Szulimów, Adama Kruka;

+Józefa w 40 rocz., Benedykta w 35 rocz. śm. Zarembskich;

+Kazimierza Sulika, Stefanię i Konstantego Tonderów;

+Danutę w 8 rocz. i Stanisława w 11 rocz. Sm. Kuzielów;

+

 

 

17:30  –   nabożeństwo  „Gorzkich  Żali”;

18:00  – +Edmunda Witowskiego w 47 rocz. i Jerzego Kapuścińskiego w 24 rocz. śm.;