______________________________________________________________

 

 

 

 

 

Numer Rachunku Bankowego Parafii
05 1240 3350 1111 0000 3550 3523

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
I Oddział Żyrardów
ul. 1 Maja 11