Aktualności

 

Nadszedł długo oczekiwany czas. Można zgłaszać swoją chęć przyjęcia pielgrzymów ŚDM w naszych domach w dniach 20-25 lipca 2016r.
Należy tego dokonać w naszej parafii na odpowiednim formularzu,
który można poniżej pobrać do wypełnienia.
Z wypełnoiną kartą zgłoszeniową zapraszamy do kancelarii lub zakrystii.
Czekamy na Was drodzy Parafianie.

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. 
Zawierzamy Ci szczególnie 
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. 
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach 
współczesnego świata 
i daj im łaskę owocnego przeżycia 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, 
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. 
Naucz nieść wiarę wątpiącym, 
nadzieję zrezygnowanym, 
miłość oziębłym, 
przebaczenie winnym i radość smutnym. 
Niech iskra miłosiernej miłości, 
którą w nas zapaliłeś, 
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca 
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Formularz zgłoszeń przyjęcia Pielgrzymów ŚDM


 

WIĘCEJ INFORMACJI: