Aktualności

11/10/20

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.08.22.

1.     Z racji uroczystości patronalnej - odpustowej po każdej Mszy św. modlimy się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji parafii. Po sumie procesja eucharystyczna wokół kościoła. O godz. 9:30 śpiewamy „Godzinki do św. Józefa”;

2.     Kwiaty do wystroju kościoła ufundowali wczorajsi nowożeńcy: Sylwia i Patryk Lesiakowie. Składamy im serdeczne podziękowania;

3.     Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca w Kołach Żywego Różańca zmiana tajemnic różańcowych;

4.     W sierpniu Msze święte we wtorki i czwartki sprawowane są o godz. 7:00 rano. Kancelaria parafialna we wtorki, czwartki, niedziele i święta jest nieczynna. W pozostałe dni tygodnia kancelaria od 19:00 do 19:30;

INTENCJE  MSZALNE

niedziela -  07.08.22.  DZIEWIĘTNASTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA.  Pierwsza Niedziela  Miesiąca.

UROCZYSTOŚĆ  PRZEMIENIENIA  PAŃSKIEGO

8:00  – +Tadeusza po śm., Jadwigę i Franciszka Lipińskich;

9:30  –   „Godzinki do św. Józefa”

10:00  – +Zdzisława Ciacharowskiego po śm.;

12:00  –   intencje  Mszy  św.  zbiorowej  ò

- o pomyślną i bezpieczną przyszłość naszej ojczyzny pod opieka Maryi Królowej Polski, św. Andrzeja Boboli, św. Maksymiliana Kolbe i wszystkich patronów naszej ojczyzny;

- o łaski sakramentalne od Chrystusa Najwyższego Kapłana, Dary Ducha Św. i opiekę Maryi Matki Kapłanów dla księży, którzy posługują i posługiwali w naszej wspólnocie parafialnej oraz pochodzących z naszej parafii a posługujących w innych wspólnotach (int. KŻR z Bieganowa);

- o opiekę Opatrzności Bożej dla całej naszej parafii (int. KŻR z Bud Starych);

- o miłość i wierność w małżeństwach oraz jedność i zrozumienie w rodzinach (int. KŻR z Międzyborowa);

- o siły na pątniczym szlaku i wytrwałość w modlitwie dla pielgrzymów podążających na Jasną Górę i innych sanktuariów oraz o wyproszenie obfitych łask dla nich samych, ich rodzin i całej ojczyzny (int. KŻR z Sadych Bud);

- o udane i bezpieczne wakacje dla dzieci i ich rodzin (int. KŻR Rodzin);

- o prawidłowy rozwój dzieci i ich duchowy wzrost (int. KŻR Rodziców);

- o wychowanie dzieci i młodzieży w trzeźwości i odpowiedzialności z siebie, bliskich, wartości religijne i ojczyznę (int. KŻR Mężczyzn);

- o umiejętne i trwałe przekazywanie wartości patriotycznych i religijnych młodym pokoleniom przez rodziców;

- o dobre tegoroczne plony dla rolników i działkowiczów oraz poszanowanie darów Bożych, owoców ziemi i dóbr pracy ludzkiej;

- o ochronę naszych domów i obejść przez Bożą Opatrzność, śśw. Patronów i śśw. Aniołów Stróżów przed gwałtownymi zmianami pogody i wszelkimi nawałnicami;

- o ustanie wojny i pokój na Ukrainie i w innych miejscach na świecie;

- o dobrą pogodę zarówno dla pracujących jak i odpoczywających na urlopach i wakacjach;

- o zdrowie, siły, błog. Boze i łaski dla Stefana w 100 rocz. ur.;

- o błog. Boże i łaski, opiekę Maryi Matki i śśw. Aniołów Stróżów dla: Katarzyny, Pawła, Alicji, Gabriela i Laury;

- o zdrowie i dar cierpliwości dla Radosława oraz opiekę Opatrzności Bożej nad c. rodz.;

- o udana operację, pomyślny przebieg leczenia, powrót do zdrowia i pełni sił oraz opiekę Maryi Uzdrowienie Chorych dla Stanisławy;

- o uzdrowienie relacji małżeńskich Ewy i Józefa oraz wzmocnienie więzi rodzinnych;

- o opiekę i pomoc Opatrzności Bożej w szczęśliwym rozwiązaniu kwestii budowy CPK dla bezpiecznej przyszłości i dobra mieszkańców naszych okolic;

- o opiekę Opatrzności Bożej i Maryi Matki nad c. rodz.;

- o błog. Boże i łaski, opiekę Maryi – Matki Pięknej Miłości, śśw. Patronów i śśw. Aniołów Stróżów dla: Józefa, Anny i Franciszka oraz opiekę Opatrzności Bożej dla bliskich;

-

 

+ks. bpa Alojzego Orszulika pierwszego biskupa naszej diecezji;

+ks. bpa Józefa Zawitkowskiego pierwszego biskupa pomocniczego naszej diecezji;

+ks. Kan. Czesława Suchtę pierwszego proboszcza naszej parafii;

+ks. Zbigniewa Cieślińskiego byłego proboszcza naszej parafii;

+ks. Grzegorza Kuberę byłego wikariusza naszej parafii;

+ks. Zdzisława Madzio byłego wikariusza naszej parafii;

+ks. Stanisława Kanię;

+zmarłych parafian i diecezjan;

+zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach;

+zmarłych ze wspólnot Kół Żywego Różańca i innych zespołów parafialnych;

+zmarłych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu;

+Zenona Stokowskiego;

+Adama Kawkę w 1 rocz. śm.;

+Józefa Krawczyka;

+Apolonię i Feliksa Bieszczadów

+Wiesławę Klimiuk z Rodzic.;

+Józefa Sochę w rocz. śm.;

+Zygmunta, Waldemara, Teodora i Jadwigę Szkopów;

+Andrzeja Brzyckiego we wspom. ur., Henrykę i Eugeniusza Ciećwierskich;

+Eugeniusza w 21 rocz. śm., Jadwigę i Adama Kruków;

+Przemysława, Stanisławę, Henryka i Grzegorza Mireckich, Apolonię, Kazimierza, Andrzeja, Zenona i Stanisława Jaszczołtów, Jana Koska;

+Alfredę w 20 rocz. śm., Józefa, Hannę, Stanisława, Eleonorę i Aleksandra Nyców, Aleksandrę i Antoniego Zakrzewskich;

+Konstancję, Władysława, Leokadię i Piotra Sulków, Kazimierza, Stanisławę i Czesława Łaszczów, Teresę Kroczyńska;

+Katarzynę, Stanisława, Jana i Wacława Rządów z Rodzic., Krzysztofa, Jana, Mariannę, Dominika, Józefa, Grzegorza i Mariusza Zająców, Karolinę i Edwarda Jaroszów;

+Romana i Edwarda Motylewskich, dziadków Motylewskich i Bielawskich z dziećmi, Jana Szkopa, Jana i Apolonię Czapników, Mariannę i Jana Szkopów z Rodzic., Józefa Szymańczaka;

+Dariusza, Zofię i Wacława Stefańskich, Józefę i Piotra Mikołowskich;

+Jadwigę w 1 rocz. śm. i Tadeusza Mireckich;

+Konstancję i Andrzeja Wiśniewskich, Jana Kurana;

+Genowefę, Franciszka i Romualda Grabek;

+

 

18:00  – +Janusza Kowalczyka w 11 rocz. śm.;

 

poniedziałek -  08.08.22.  wspomnienie św. Dominika, kapłana.

14:00  –   Msza św. pogrzebowa: +Zofię Odolczyk;

17:30  – +Daniela Kazimierczaka po śm.;

18:00  – +Mariannę Relugę po śm.;

18:30  – +Tadeusza Lipińskiego po śm.;

 

wtorek -  09.08.22.  ŚWIĘTO  ŚW.  TERESY  BENEDYKTY  OD  KRZYŻA  (EDYTY STEIN),  DZIEWICY  I  MĘCZENNICY.

7:00  –

 

środa -  10.08.22.  ŚWIETO  ŚW.  WAWRZYŃCA,  DIAKONA  I  MĘCZENNIKA.

18:00  –   Msza  św.  z  Nowenną  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  ò

- o łaski sakramentalne od Chrystusa Najwyższego Kapłana, Dary Ducha Św. i opiekę Maryi Matki Kapłanów dla ks. Tomasza Szcześniaka z ok. ur.;

- o błog. dla Sylwii i Piotra Wojtiuków po śl.;

- o błog. dla Sylwii i Patryka Lesiaków po śl.;

- o zdrowie duszy i ciała i światły umysł w codziennym działaniu dla Zofii (VIII);

- o powrót do zdrowia dla Ireny z rodz. (VIII);

- o zdrowie i opiekę Wszystkich ŚŚw. dla Stanisława z rodz. (VIII);

- o błog. Boże i potrzebne łaski oraz o prawidłowy i pomyślny przebieg leczenia i powrót do pełni sił i zdrowia dla brata Kazimierza;

-

 

+Tomasza Szweda po śm.;

+Wiolettę Przygodę po śm.;

+Zofię Odolczyk po śm.;

+Józefa Siudema, Annę Kowieską, Kazimierza i Sewerynę z rodz. (VIII);

+Iwonę Badowską, Stanisławę, Jana, iSabinę Kuligowskich, Leona i Janinę Motylewskich, Rocha, Mariannę i Zofię Słowińskich, Edwarda melona, Kazimierza Wołowicza z rodz., Mariannę Sionek (VIII);

+Tadeusza Deca w 12 rocz. śm.;

+Mariannę Szkop w rocz. śm.;

+Julię Serafin w 13 rocz. śm.;

+Stanisława Gnieciaka, Jana, Henrykę, Józefa i Jadwigę Kamińskich, Janinę i Zygmunta Krzemińskich, Henrykę Solarz, Danutę Kopczyńską;

+Jadwigę i Tadeusza Mireckich w 1 rocz. śm., Wandę i Tadeusza Puszczów;

+

 

czwartek -  11.08.22  wspomnienie św. Klary, dziewicy.

7:00  –

 

piątek -  12.08.22.  dzień powszedni.

11:00  –   Msza św. pogrzebowa: +Edwarda Wierzbickiego;

17:30  – +Marka Kowalskiego po śm.;

18:00  – +Annę Olszewską w 42 rocz. śm.;

18:30  – +Agnieszkę Zielińską po śm.;

 

sobota -  13.08.22.  dzień powszedni.

17:00  –   Msza św. ślubna: Klaudia Olter i Bartłomiej Mirecki;

18:00  – +Reginę Dębską po śm.;

18:30  –   o błog. dla Anny i Roberta Nowickich po śl.;

 

niedziela -  14.08.22.  DWUDZIESTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA.  Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika.

8:00  – +Aleksandra i Krzysztofa Sobol;

10:00  – +Wiesława w 15 rocz. śm., Zofię i Jakuba Russów;

12:00  –   o błog. Boże i łaski, opiekę Maryi – Matki Pięknej Miłości, śśw. Patronów i śśw. Aniołów Stróżów dla Wioletty w 40 rocz. ur. i Sebastiana w 15 rocz. śl. (kryształowe gody) oraz opiekę Opatrzności Bożej dla ich dzieci i wnuków; (modl. dla Stefana w 100 rocz. ur.);

18:00  – +Irenę w rocz. śm. i Tadeusza Tunikowskich; rodz. Tunikowskich i Kobyłczaków;