Orkiestra Międzyborów

Jak to się zaczęło...

Orkiestra dęta „Międzyborów”

Jesteśmy zespołem w głównej mierze młodzieżowym, działamy od 17 V 2008 w Międzyborowie. Idea powołania orkiestry dętej przy parafii Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie zrodziła się z potrzeby zapewnienia oprawy muzycznej w czasie doniosłych uroczystości kościelnych. Staramy się angażować w życie naszej lokalnej społeczności, występujemy w czasie uroczystości państwowych i Mszy Świętej, lecz także podczas festynów, parad i koncertów plenerowych.

Orkiestrę prowadzi p. Szczepan Bieszczad – kapelmistrz z wieloletnim doświadczeniem w pracy z zespołami dętymi, odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Idea powołania orkiestry dętej w Międzyborowie zrodziła się z potrzeby zapewnienia oprawy muzycznej w czasie doniosłych uroczystości kościelnych. Przypadkowa rozmowa, która odbyła się w dniu 6 XII 2007 r., między organistą parafii panem Szczepanem Bieszczadem a Hubertem Chmieleckim, zaowocowała pomysłem podjęcia stworzenia orkiestry. Pomysł ten przedstawiono proboszczowi, księdzu Krzysztofowi Krawczykowi, który bez wahania pomysł nie tylko zaakceptował, ale zapewnił o jego nieograniczonym wsparciu.

Na dzień 26 III 2008 r. wyznaczono pierwsze spotkanie chętnych osób do gry w orkiestrze i przyjęto, że dniem prób będzie każda środa. Zgodnie z deklaracją księdza proboszcza ustalono, że miejscem zbiórki i prób orkiestry będzie salka w dolnej części kościoła. Na pierwsze spotkanie zgłosiło się ok. 30 osób chętnych. Po przeprowadzeniu przez dyrygenta pana Szczepana Bieszczada wstępnej oceny kandydatów, pozostała grupa 16 osób gotowych do rozpoczęcia gry na instrumentach.

W tej sytuacji niezbędne było zapewnienie instrumentów, gdyż tylko kilka osób posiadało własne. Wobec braku możliwości pozyskania instrumentów z rezerw wojska, postanowiono doraźnie dokonać zakupu drewnianych fletów prostych (tzw. fujarek), przy pomocy których można było ćwiczyć pierwsze takty muzyki. Jednocześnie czyniono starania o pozyskanie środków finansowych na zakup instrumentów.

Zespół uznał, że oficjalna inauguracja powołania orkiestry jest znaczącym wydarzeniem w życiu parafii, co wskazuje na potrzebę nadania temu faktowi właściwej rangi. Korzystając z planowanej obecności Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego, dnia 17 V 2008 r. zorganizowano występ orkiestry na Mszy Świętej, w czasie której Ksiądz Biskup pobłogosławił osobiście każdego z muzyków.

Po roku działalności orkiestra skupiała 23 osoby grające oraz 3 osoby przygotowujące się do gry. Pierwszy występ orkiestry poza parafią zorganizowano w Domu Opieki w Henryszewie. Następny znaczący występ to gra w czasie transmitowanej na falach radia Mazowsze Mszy Świętej w Kaplicy Seminaryjnej przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.

23 I 2010 orkiestra zaprezentowała się w Otrębusach, w siedzibie zespołu „Mazowsze” (dwór w Karolinie) w związku z występami na tej scenie zespołu artystów ze szkoły; 13 V 2012 natomiast wzięła udział w VI Przeglądzie Orkiestr OSP Województwa Mazowieckiego w Sochaczewie. 20 V 2012 orkiestra zagrała podczas obchodów 50. rocznicy święceń biskupich Ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego. Występowała także podczas uroczystości organizowanych przez samorząd gminny, związanych z inwestycjami, takimi jak budowa hali sportowej (otwarcie 8 XII 2012) i boiska (13 IX 2014) w Międzyborowie  i wiaduktu kolejowego w Jaktorowie (29 XI 2015); grała na sesjach Rady Gminy (25 VI 2012, 9 VI 2014). Warto wspomnieć także koncert w Parku Miejskim w Skierniewicach (23 VIII 2015), zagrany razem z tamtejszą Miejską Orkiestrą Dętą, prowadzoną przez p. Szczepana. W ostatnim czasie orkiestra prezentuje się na uroczystościach zorganizowanych przez  Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów – m.in. podczas poświęcenia tablicy pamiątkowej Pułku (26 IX 2015) i w czasie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (5 III 2016). Innym ważnym występem był koncert w skierniewickim klubie seniora „Ustronie” (13 IV 2016), gdzie p. Szczepan zaprezentował się z 45-osobową orkiestrą złożoną z członków różnych zespołów, w tym Orkiestry „Międzyborów”.

Od momentu inauguracji orkiestra bierze udział w wielu uroczystościach dorocznych, gra podczas świątecznych Eucharystii i uświetnia obchody świąt patriotycznych, uroczystości strażackie (w tym spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne), a także lokalne festyny. Tradycyjne występy to, między innymi, procesja Bożego Ciała, Dni Międzyborowa, Pasterka, Rezurekcja, Droga Krzyżowa ulicami Międzyborowa. Orkiestra występowała także w czasie Międzynarodowych Spotkań Muzycznych w Międzyborowie.

Najważniejszym corocznym występem są uroczystości związane z rocznicami bitwy pod Jaktorowem na cmentarzu wojennym w Budach Zosinych, na którym spoczywają żołnierze Armii Krajowej Grupy Kampinos polegli w czasie tej bitwy. Występuje wówczas zespół złożony z członków orkiestry z Międzyborowa, Skierniewic, Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej.

Jednak występy to nie wszystko – w nagrodę za swoją pracę orkiestra odwiedza różne miejsca m.in. wyjechała  do Wilna (2011), Wieliczki (2012), Karskrony (2014), Pragi (2015), a także ma na koncie organizację ognisk i wyjazdy na kajaki.

Obecnym prezesem Orkiestry jest Pan Sławomir Kamiński (wcześniej tę funkcję pełnił Pan Hubert Chmielewski), który odpowiada za umundurowanie i sprawy organizacyjne. Od 2 XII 2012 próby odbywają się w budynku starej plebanii, w środy o 19.00 (w okresie zimowym 18.00) i w niedziele o 13.00.

Funkcjonowanie orkiestry daje szansę nie tylko doskonalenia uzdolnień muzycznych, ale jest także płaszczyzną współdziałania i społecznej aktywności. Jej działalność jest ciekawym przykładem, w jaki sposób można angażować się w życie parafii, lokalnej społeczności i jak realizować siebie poprzez działanie dla innych.

Tomasz Fatalski (maj 2016)

Na podstawie artykułu Huberta Chmieleckiego „Jak to się zaczęło…”